Voetbalverenigingen zijn steeds vaker bewust bezig met duurzaamheid. Duurzame voetbalaccommodaties sluiten aan bij deze tijd en zijn toekomstbestendig. Veel verenigingen hebben te maken met stijgende kosten enerzijds en dalende kantine- en sponsorinkomsten anderzijds. Dit is nadelig voor de begroting. Ook op dit vlak biedt verduurzaming kansen. Sparta neemt het voortouw.

De Groene Club

De KNVB neemt verenigingen mee in het thema duurzaamheid, omdat er op allerlei vlakken kansen liggen. Zo biedt het onder andere kansen om de financiële positie structureel te versterken door de kosten voor energie te verlagen. Ook wordt op deze manier zeer veel CO2-uitstoot bespaard. De Groene Club is een initiatief ter verduurzaming van sportaccommodaties van de KNVB, KNHB en KNLTB. Deze sportbonden laten zien dat sterke clubs niet alleen financieel gezond zijn, maar ook omkijken naar het milieu en op die manier toekomstbestendiger worden. Duurzame maatregelen die leiden tot minder energieverbruik dragen daaraan bij, want energie is een van de grootste kostenposten voor voetbalverenigingen. De Groene Club kan dankzij een subsidie vanuit het Sportakkoord van het Ministerie van VWS verenigingen een kosteloos begeleidingstraject aanbieden en heeft de ambitie om 500 verenigingen per seizoen te helpen op het gebied van verduurzaming.

Sparta als Groene Club

De Groene Club richt zich vooral op amateurclubs, maar ook in het betaald voetbal is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Sparta vervult hierin een voorbeeldfunctie want de club heeft al flinke stappen gezet in het kader van duurzaamheid. Zo is Sparta Rotterdam al langere tijd bezig met de ontwikkeling van zowel het Sparta Stadion als het sportcomplex Nieuw Terbregge/RMC Jeugdcomplex. Het bestaande sportcomplex Nieuw Terbregge moet uitgebreid worden met een trainingsaccommodatie voor zowel de topsport, de jeugdopleiding als de RV&AV Sparta. De kleedaccommodaties zullen worden ingericht naar de duurzame normen van zowel de KNVB als het NOC-NSF. Ook gaat de club uit van het gebruik van duurzame en hoogwaardige materialen en worden de mogelijkheden onderzocht voor het toepassen van de nodige energiebesparende en waterbesparende maatregelen. Het coronavirus zorgt voor wat vertraging in deze plannen, maar vooralsnog zijn er geen financiële problemen bij de club.

Subsidiemogelijkheden

Voor verenigingen die energiebesparende maatregelen willen doorvoeren zijn er vaak verschillende subsidiemogelijkheden. De KNVB helpt verenigingen om inzicht te krijgen in de subsidies die mogelijk relevant zijn, door de meest relevante subsidiemogelijkheden uit te lichten. Het is belangrijk om de voorwaarden van de subsidie goed door te lezen om te bepalen of deze passend is bij de situatie, wensen en eisen van een club. Er zijn zowel gemeentelijke als regionale subsidiemogelijkheden en in enkele gevallen is zelfs Europese subsidie mogelijk.