Uitbreidingsplan voor stadion

Op de supporterswebsite ITWM heb ik in 2019 een idee voor de stadionuitbreiding gepresenteerd. Omdat zeker negentig procent van de reacties zeer positief waren, heb ik mijn idee naar de werkgroep uitbreiding gestuurd die op dat moment door Sparta in het leven was geroepen. De opzet van mijn idee is: Afhankelijk van de toename van supporters het stadion gefaseerd uitbreiden naar 15.500 bezoekers. Horeca(afhaalloketten) en toiletten schieten nu al erg tekort dus ook daar zal (jaja) met spoed veel aandacht aan moeten worden besteed.

De basis van het Sparta stadion bestaat uit 12 blokken lange zijde en 9 blokken korte zijde. Deze blokken zijn ongeveer 8 meter breed en 11 meter diep en thans in gebruik zoals op onderstaand figuur weergegeven. Drie taps toelopende hoekblokken verbinden de lange en korte zijde met elkaar.

KORTE TERMIJN: Fase-1 t/m fase-4 Uitbreiding hoofdgebouw, businessloges en seats. Tribunes uitbreiden naar veld en uitbreiding capaciteit horeca-afhaalloketten en sanitaire voorzieningen. Geen Gemeente bemoeienis en kan dus -bij wijze van spreken- vanaf heden beginnen!

LANGE TERMIJN: Fase 5 en 6 Uitbreiding tribunes naar boven(achteren) afhankelijk van bestemmingsplannen etc..

FASE-1 HET HOOFGEBOUW EN DE BUSINESSLOGES- EN SEATS

De uitbreiding van het hoofdgebouw zoals voorgesteld begin januari 2019 lijkt mij een prima uitgangspunt. Op de Linkervleugel bijvoorbeeld de naam van de sponsor die de bouw van het stadion mogelijk maakt.

Wat dient er verder te gebeuren(Vetgedrukte letters verwijzen naar de plattegronden op de bladen 5 en 7!):

A: Begane grond: Hier komt de Sparta fanshop. Op de eerste en tweede verdieping Business en kantoren (o.a. de kantoren/diensten die plaats moeten maken voor horeca en toiletruimtes onder de tribunes, zie volgende fases).

B: Businessloges-en seats uitbreiden.

C: Begane grond: De Kasteelheertjes en De Betrokken Spartaan?. Verdieping Business en kantoren.

FASE-2 UITBREIDING EN AANPASSINGEN DENNIS NEVILLE TRIBUNE

D: De Kasteelheertjes en overige diensten/kantoren (in totaal 7 blokken) naast de ingangen A en D verhuizen naar het hoofdgebouw of een andere plek onder de tribune. In de ruimte die vrijkomt, komen horeca-afhaalloketten, het Supportershome (onder de populairste tribune!) en sanitaire voorzieningen waarbij al rekening is gehouden met fase-5.

E: Slopen oude toiletten. Dit wordt een tunnel van waaruit de trappen in de gracht, het supportershome en de toiletten zijn te bereiken. Bovendien blijft zo de verbinding tussen de hoekingangen in stand. De bestaande horeca-afhaalloketten worden veel groter(meer loketten) en grotendeels overdekt.

F: Overige tribunes tot aan het veld uitbreiden (5 rijen stoeltjes onoverdekt!). De bestaande trappen worden daarin verwerkt en zijn bereikbaar vanuit de tunnel.

In dit ontwerp is al rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding DN tribune naar boven (zie fase-5). Door het Supportershome bereikbaar te maken vanuit de tunnel(zie punt E) en te betrekken bij het stadion, ontstaat er een enorme verbetering(uitbreiding) van de huidige horeca. Er blijft voldoende ruimte in de gracht en tunnel over om voor, in de pauze, en na de wedstrijd de benen te strekken.

FASE-3 UITBREIDING EN AANPASSINGEN KASTEEL EN BOK DE KORVER TRIBUNE

Kasteel tribune:

G: De Sparta fanshop verhuist naar het hoofdgebouw. Dit levert twee lege blokken op die worden verbouwd en ingericht tot toiletten en grotendeels overdekte horeca-afhaalloketten. Ook een buitenloket voor een (permanente) snackhoek behoort tot de mogelijkheden. Op het verdieping gedeelte komt een nieuwe horeca zitgelegenheid.

H. Slopen oude toiletten. Dit wordt een tunnel van waaruit de trappen in de gracht zijn te bereiken conform DN. Bovendien blijft zo de verbinding tussen de hoekingangen in stand.

J: De tribunes voor de tunnel (vakken 18 deels,19,20, 20V, 21V,21,22 en 23 deels) tot aan het veld verlengen (5 rijen stoeltjes onoverdekt!).

K: De Bosselaar verhuist naar de verdieping (Gelijk aan de huidige verdieping boven de Sparta fanshop). De vrijgekomen ruimte wordt verbouwd en ingericht tot toiletten en grotendeels overdekte horeca-afhaalloketten.

Hieronder een weergave van de verdiepingen die boven het horeca en toiletruimten komen van de Kasteeltribune West en Oost (De nieuwe Bosselaar).

Bok de Korver tribune:

L: Twee kantoren onder de BDK tribune naast ingang B, verhuizen naar het hoofdgebouw. Dit levert twee lege blokken op die worden verbouwd en ingericht tot horeca-afhaalpunten en toiletten zoals bij de Kasteel tribune.

M: Bestaande toiletten slopen. Dit wordt een tunnel van waaruit de trappen in de gracht zijn te bereiken. N: Vakken 27 en 28 uitbreiden tot aan het veld (5 rijen onoverdekt!).

FASE-4 UITBREIDING EN AANPASSINGEN TONNY VAN EDE TRIBUNE

R en S. De activiteiten in de twee blokken naast ingang C (geen idee wat daar zit), moeten verhuizen naar een plek in het hoofdgebouw of elders onder de tribunes. De twee blokken naast ingang D zijn in fase-1 vrijgemaakt door het Supportershome te verplaatsen naar de Dennis Neville tribune (of een andere locatie). De vier lege blokken worden verbouwd en ingericht tot grotendeels overdekte horeca-afhaalloketten en sanitaire voorzieningen. Een groot deel van de TVE tribune maakt gebruik van de horeca en sanitaire voorzieningen van het hoofdgebouw. Dus de capaciteit wordt hier minder groot als bij de DN tribune, echter wel méér dan het dubbele van nu i.v.m. de huidige beperkte capaciteit en de uitbreiding lage tribunes.

T en U. DE oude toiletten worden gesloopt en omgebouwd tot tunnel conform de DN tribune. De tribunevakken (5 rijen onoverdekt) worden verlengd tot aan het veld en zijn bereikbaar vanuit de tunnel. De ingang C en D blijven via de tunnel bereikbaar (zie ook V hieronder!)

V. Constructie maken die de tunnel tijdelijk kan afsluiten als de spelers het veld opkomen.

Deze verbouwingen leveren 2.010 extra zitplaatsen op. De capaciteit gaat daarmee van 10.599 naar 12.605 zitplaatsen. Daar bovenop komen nog eens de extra businessloges en seats. Voor deze verbouwing hebben we de gemeente niet nodig!

ALTERNATIEF TONNY VAN EDE TRIBUNE

Wellicht is het niet mogelijk om de tunnel geheel door te trekken achter de tribunes. In dat geval kan ook worden volstaan met een loopbrug.

FASE-5 DENNIS NEVILLE TRIBUNE NAAR ACHTEREN UITBREIDEN TOT GELIJKE HOOGTE TVE

W. Tribune verhogen (of nieuw tribunedeel achter bestaande deel plaatsen afhankelijk van de funderingseisen). Dit levert 8 extra rijen stoeltjes op over de hele lengte en extra plekken op de TVE en Kasteeltribune .

X. Oude regiehok slopen.

Y. Nieuw regiehok.

Z. Extra plekken op de TVE en de Kasteel tribune

FASE-6 BOK DE KORVER TRIBUNE NAAR ACHTEREN UITBREIDEN TOT GELIJKE HOOGTE TVE

A1. Tribune verhogen (of nieuw tribunedeel achter bestaande deel plaatsen afhankelijk van de funderingseisen).Dit levert 8 extra rijen stoeltjes tot aan het bezoekers vak en 5 rijen stoeltjes achter het bezoekers vak.

A2. Extra plekken op de TVE en de Kasteel tribune.

A3. Een bredere trap en pad omhoog en achter bezoekers vak langs.

A4. Mogelijk moet hier een extra blok worden vrijgemaakt voor extra toiletten.

N.B. Het verhogen van deze twee tribunes brengt met zich mee dat de dakconstructie behoorlijk aangepast/vernieuwd moet worden. Vanaf de overkapping van de TVE tribune zal het dak naar beide kanten op dezelfde hoogte doorlopen tot waar de hoekvakken boven de ingangen A en B beginnen. Vervolgens lopen ze langzaam af tot hoogte Kasteel tribune. Deze kostbare ingreep levert ook grote voordelen:

1) Door zonnepanelen op het dak te plaatsen kan Sparta mogelijk voorzien in de eigen stroombehoeften(veld, tribune, horeca en tunnel verwarming, verlichting etc.). Het dak verdient zichzelf uiteindelijk weer terug.

2) De zitplaatsen die in de fases 1 t/m 4 nog onoverdekt zijn, worden nu overdekt. Overdekte en verwarmde horeca-afhaalloketten, tunnels en tribunes geven het stadion een aangename en warme, moderne uitstraling. Het stadion wordt veel aantrekkelijker en de prijs van de onoverdekte plaatsen kan dan wat omhoog.

BEREIKBAARHEID TRIBUNES

De bestaande trappen kunnen blijven en zijn vanuit de tunnel bereikbaar:

Deze uitbreidingen leveren 3021 extra zitplaatsen. In totaal bedraagt de capaciteit van het stadion dan: 15.636 zitplaatsen + extra businessloges en seats. Kiezen we voor nieuwe trappen, dan komen er nog 51 extra zitplaatsen bij.

Belangrijk: Ik ben uitgegaan van 8 rijen omhoog. Misschien is dat te optimistisch. Gaan we bijvoorbeeld 6 rijen omhoog, dan kunnen er toch nog minimaal 15.000 mensen in. Ook het verkleinen van de bezoekerstribune kan nog een aantal zitplaatsen opleveren.

BASISIDEE

Kort samengevat bestaat het basisidee uit het vrij maken van de ruimtes onder de tribunes. De tribunes worden doorgetrokken tot veldhoogte. In de vrij gemaakte ruimtes komen horeca, nieuwe sanitaire voorzieningen en tunnels die aansluiten op de bestaande trappen. In een later stadium kunnen de tribunes ook in de hoogte worden uitgebreid afhankelijk van wat de gemeente wel of niet toestaat. In mijn voorstel heb ik nieuwe horeca-afhaalloketten en sanitair in de hoeken van het stadion geprojecteerd omdat ik van symmetrie en eenduidigheid houd. Omdat ze allemaal dezelfde indeling en afmetingen hebben zouden ze in prefab(snelheid bevorderend) gemaakt kunnen worden. Een andere indeling is ook mogelijk met het behoud van het basisidee.

BEREIKBAARHEID STADION EN PARKEREN

Dit is vooral een geliefd onderwerp bij de doemdenkers. Zelf heb ik nooit langer dan 15 loopminuten van het stadion gestaan. Een aantal keer naar o.a. het Feyenoord, Utrecht en Twente stadion geweest, daar moest ik meestal een half uur lopen naar het stadion. Daar doen ze niet zo moeilijk. Voor de avondwedstrijden staat er een enorm parkeerterrein leeg bij Diergaarde Blijdorp. Mogelijk is een RET pendeldienst bespreekbaar. Bij Van Nelle, NS station Schiedam en de Keilerweg is ook heel veel parkeergelegenheid. Misschien een mogelijkheid voor de zondagswedstrijden met een pendeldienst. En tenslotte zijn er nog de Metro, de tram en Busdiensten.

WAARSCHUWING

1)In het oosten des land is een voetbalclub met een jaloersmakend groot stadion(24.200 plaatsen). Ze hebben 18.000 seizoenkaarthouders, elke wedstrijd zit het vol en het bier is niet aan te slepen. Toch hebben ze een enorme schuldenlast en moeten ze keer op keer gered worden met overheidsgeld. Een groter stadion is dus niet altijd zaligmakend! Liever spiegel ik ons aan het AZ van nu. Onder Dirk Scheringa ging het helemaal fout, maar dankzij hem beschikken ze nu wel over een mooi stadion(17.000 plaatsen). Ze hebben net als Sparta een prima jeugdopleiding en zelfs na een ingestort dak hoor je niemand over financiële problemen.

2) Naast de uitbreiding van de horeca-afhaalpunten die absoluut noodzakelijk is, moet heel goed gekeken worden hoe dit georganiseerd gaat worden. Het huidige systeem waarbij er een het werk doet en er drie staan toe te kijken werkt voor geen meter. Ook de afhandeling (eerst de bestelling invoeren op het ene systeem en dan het bedrag invoeren op een ander (pin) systeem is veel te omslachtig en storingsgevoelig (de pinmachines laten het nogal eens afweten). Misschien dat muntautomaten en betaling met munten veel sneller werkt. Ook al vast drankjes klaarzetten voordat de rust begint bespoedigt het proces ook. Andere suggesties zijn ook zeer welkom.

FINANCIERING

Dit plan is vier jaar geleden door onze immer zuinige Manfred Laros bestempeld als veel te duur. Terecht en daarom zal Sparta over grenzen heen moeten stappen. Misschien mevrouw Heineken (12,4 miljard, dat is 12,4 + Negen nullen!) maar eens benaderen. Er staan ook aardig wat Rotterdammers in de Quote 500. Misschien zit er een Sparta supporter tussen. In ieder geval geen rijke Arabier of Chinees, laat dat duidelijk zijn. Een flinke bijdrage aan ons stadion in ruil voor de naam op het hoofdgebouw of iets dergelijks. Ik roep maar wat. Als we echt willen groeien en subtopper willen worden, laten we het dan vooral goed doen.

TENSLOTTE

Voor Zover ik dit kan overzien voldoet dit idee mogelijk ook aan het bestemmingsplan (niet hoger dan TVE tribune) en op de begane grond veranderd er weinig. Waarom ik dit allemaal doe? Uit liefde voor mijn cluppie en omdat ik het leuk vind en wil voorkomen dat er twee van die truttige rijtjes worden geplaatst met van die armoedige horecaloketjes.

Abonneer
Abonneren op
74 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedback
Bekijk alle reacties