Het Manfred Laros interview – deel I

24
2304
Interview setting

Sparta is bijna 135 jaar jong. Tijd voor een interview op ITWM.nl met Sparta’s Algemeen Directeur Manfred Laros (46). Paul Lasee sprak op de vierde verdieping van het hoofdgebouw met Laros over de uitbreidingsplannen van het stadion, de groei van het spelersbudget, voetbaltalent en Europees voetbal.

Manfred Laros: “We gaan met het stadion omhoog, maar we moeten niet denken dat we er even een ringetje op zetten”

Er hebben een aantal verbouwingen plaatsgevonden in het stadion waaronder nieuwe tourniquets en uitbreiding van de catering punten. Toiletten zijn gemoderniseerd en trappen zijn aangepast bij de Bok de Korver tribune. Staan er nog meer (kleinere) verbouwingen en verbeteringen op de wensenlijst? 

Manfred Laros (ML): we zijn bezig met de veiligheid. Sinds de laatste incidenten (o.a. bier en pakjes drinken op het veld gegooid, wedstrijd Sparta – FC Utrecht gestaakt, red. ITWM) gaan we dat versnellen en dat betekent o.a. meer en betere camera’s. 

Natuurlijk zijn we ook aan het kijken naar capaciteit, waar kunnen we nog stoelen winnen in het stadion voor Sparta supporters. We gaan om die reden meteen ons hele uitvak onder handen nemen. We gaan het veiliger maken door een dubbel afscheidingshek te plaatsen en uiteindelijk dus ook verkleinen, waardoor er 300 extra plaatsen beschikbaar komen voor eigen fans.

De upgrade van toiletten en uitbreiding van horecavoorzieningen aan de Bok de Korver zijde zullen waarschijnlijk naar voren worden gehaald en komende zomer al worden gerealiseerd in plaats van in 2024, zoals eerder gepland. Belangrijk daarbij is dat, als dat gereed is, de achterliggende ruimtes aan de parkzijde ook ingevuld kunnen gaan worden en een verhuur-bestemming krijgen, want dat staat nu gedeeltelijk leeg. 

In de Bosselaar zullen we een ruimte creëren voor een leercentrum waarvan onze maatschappelijke stichting De Betrokken Spartaan gebruik zal maken. Op wedstrijddagen zullen de faciliteiten voor supporters behouden blijven zoals ze nu zijn.

Is nog gedacht een aan variabel uitvak? 

Laros geeft aan dat dit een vraag is die Wesley van der Stam (WvdS) , manager publiekszaken, beter kan beantwoorden. 

WvdS – Dat had gekund, echter 500 is het absolute minimum gezien onze stadioncapaciteit. Stel we zouden een variabel vak maken, dan kan je eventueel overgebleven kaarten pas op het laatste moment verkopen aan Spartanen. Hiervoor extra stewards regelen en bufferzones realiseren is complex en veiligheids-technisch niet wenselijk. In de Eredivisie zie je dat een bezoekende club vaker minder dan 500 mensen meeneemt. Hiervoor hebben we naar de verkoopcijfers gekeken.

De terugkeer naar echt gras wordt door de supporters als zeer positief ervaren. In de media lees je dat er vanuit de Eredivisie een potje is om dit mede te financieren. Kun je aangeven op welke wijze Sparta daar gebruik van heeft gemaakt? 

ML – (lacht) Dat potje is er niet!  Als je op gras, natuurgras dus, speelt en je voldoet aan de eisen waaraan je moet voldoen (2 van de 3 meetmomenten per jaar moeten goed zijn, er wordt gekeken naar allerlei facetten van demping en het stuiten van de bal, etc.) dan ontvang je als club een gras-premie die tot stand komt door de Europees spelende clubs die 5% van de baten afstaan. Dit is een stimulans regeling omdat de grote clubs graag de hele Eredivisie op gras zien spelen. Maximaal kan een club 3,5 ton per seizoen ontvangen. Uitbetaling vindt plaats in het derde kwartaal van een voetbalseizoen. Sparta is door deze testen gekomen en dit kwartaal krijgen we dus de eerste uitkering hiervan. 

De (ver)nieuwbouw op Terbregge. Wij horen daar weinig over, ligt de bouw nog op schema? 

ML – De verbouwing loopt nog steeds voort. Alleen in deze tijd merk je gewoon dat er problemen zijn in leveringen, in kostenstijgingen en dat zorgt uiteindelijk allemaal voor vertraging. We zijn op dit moment met de aannemer, het bouwmanagement en de Gemeente Rotterdam, die daar ook betrokken bij is, aan het inventariseren wat die vertraging is. Daar zijn allerlei discussies over en er worden allerlei data genoemd. Ik ga niet op speculaties in, maar dit jaar gaat het sowieso gerealiseerd worden. Zodra daar duidelijkheid over is gaan we er zeker over communiceren. 

Over de kosten van dit vrijwel nieuwe complex lopen de cijfers nogal uiteen. In sommige berichten worden getallen genoemd incl. infrastructuur zoals wegen/fietspaden, parkeerplaatsen, etc. Hoe hoog bedraagt de investering in het complex zelf en op welke wijze is de financiering tot stand gekomen? 

ML – het complex zelf bestaat uit een aantal onderdelen. Onderdeel van de deal die Sparta heeft gemaakt is dat de ‘oude’ opstallen zoals we die kennen verkocht zijn aan de Gemeente Rotterdam, want de gemeente gaat bouwen en Sparta gaat huren. Dat was de enige manier om dit te financieren. Commercieel kun je zo’n complex niet exploiteren. Al in 2016 zijn de gesprekken hierover met de gemeente ontstaan, mede ook omdat er wat moest gebeuren aan de trainingsfaciliteiten. De facilitering van ons eerste elftal was sowieso aan een ander niveau toe voor de topsport-beleving en zeker ook voor onze jeugdopleiding. De stichtingskosten (dat is incl. lichtmasten, kleedkamers, video ruimtes maar ook voetpaden, hekwerk, etc., red. ITWM ) bedragen ongeveer 16 miljoen euro.

Het beleid is om het spelersbudget ieder jaar met circa 3 ton te laten groeien

Het gaat fantastisch met Sparta – is de club ook in staat dit succes een structureel karakter te geven? 

MLIk vind dat we dit seizoen met elkaar gewoon heel erg moeten koesteren en zeker de positie op de ranglijst die we op dit moment innemen. Ik denk eerlijk gezegd dat het lastig zal zijn dit voortreffelijke seizoen ieder jaar te hebben. Neemt niet weg dat we natuurlijk met elkaar ambities hebben. De ambitie is uiteindelijk dat we structureel spelen in de eredivisie willen spelen, met daarbij de opmerking dat we dat zo hoog mogelijk willen doen. Wij moeten in spelersbudget nog flinke stappen maken. Als je het budget slecht spendeert dan kun je zo nog maar eens in de problemen komen en als je het goed spendeert dan eindig je altijd een paar plaatsen boven de positie op de ranglijst van spelersbudgetten. 

Bij ons ligt er op dit moment de doelstelling om te zorgen dat het spelersbudget wat we hebben elk jaar groeit. Sparta moet naar een spelersbudget toe, dat als je een extreem vervelend seizoen hebt, de ondergrens (vertaald in 3 plaatsen lager dan je spelersbudget ten opzichte van andere clubs) minimaal boven de degradatieplaatsen ligt. Het spelersbudget bedraagt dit seizoen 5,1 miljoen euro en groeit jaarlijks met circa 3 ton.

Op itwm.nl wordt met regelmaat aandacht geschonken aan de ideeën die er onder Spartanen leven aangaande het vergroten van de stadioncapaciteit zowel voor toeschouwers als sponsors. Hoe wordt er in het hoofdgebouw gedacht over dit onderwerp? 

ML – Wij lezen dat zeker! Er zijn een aantal mensen die daar telkens initiatieven voor nemen. Sommige initiatieven vinden we interessant, sommigen zijn niet haalbaar, andere plannen zitten misschien wel op de lijn waar wij ook aan zitten te denken. Het speelt vanaf september 2016 na de promotie met Alex Pastoor. Op basis van historie groeit het aantal seizoenkaarten bij Sparta per saldo met 300 per seizoen. Wij hadden de gedachte dat we met de huidige capaciteit voorlopig niet in de problemen zouden komen. Wij hadden de afgelopen seizoenen kaarten-acties nodig om het stadion gevuld te krijgen. Iedereen die denkt dat dat stadion vanzelfsprekend volliep – dat is absoluut niet waar!

We hebben aan een database gewerkt. In 2003 hadden we een database van 15 tot 16.000 mensen Inmiddels is dat een database van ruim 91.000 personen dus dat is een enorme groeispurt en we weten waar onze supporters zitten en vandaan komen. Ondanks de degradatie in 2018 bleef het aantal seizoenkaarten steeds met gemiddeld 300 groeien en dan zien we in één keer aan het begin van dit seizoen een hele gekke sprong van 1.000 seizoenkaarten erbij! Toen hebben we nog meer het gaspedaal ingedrukt, dat is het bekende plan waarin het stadion als onderdeel van de gebiedsontwikkeling wordt gepositioneerd. Dat is het haakje waarop je capaciteitsuitbreiding in een soort van integraal plan plaatst om dat te realiseren. We weten namelijk bij Sparta dat we dit zonder gemeentelijke hulp niet gefinancierd en gefaciliteerd krijgen. 

“In januari 2023 is een intentieovereenkomst getekend door een consortium van bedrijven, instellingen en Sparta om uiteindelijk tot een integraal plan mét voor Sparta capaciteitsuitbreiding te komen”

Is er een commissie die zich hiermee bezighoudt? 

ML – In september/oktober 2022 heeft dat een verdere vorm gekregen. Om uiteindelijk tot capaciteitsuitbreiding te komen zijn partijen gevonden die er belang bij hebben om tot een gebiedsontwikkeling te komen rondom dit stadion. Je moet dan denken aan Sparta Rotterdam, de voornaamste woningcorporatie, een energiemaatschappij die daar belang bij heeft en daarnaast nog twee vastgoedontwikkelaars.

In onze jaarrekening hebben we reeds melding gemaakt dat we op koers liggen om met een consortium afspraken te gaan maken over de gebiedsontwikkeling. In januari 2023 is er een intentieovereenkomst getekend. Eind maart zijn we wederom bij elkaar gekomen om de vervolgstappen met elkaar af te spreken. 

Wij hebben tekeningen laten maken over hoe we een upgrade kunnen uitvoeren van de faciliteiten, hoe wij het hoofdgebouw zien en vervolgens zijn er allerlei uitwerkingen hoe je dit stadion kunt vergroten. In het laatste model, wat wij ook in de planvorming rondom de gebiedsontwikkeling hebben meegenomen, houden we er rekening mee dat we daadwerkelijk omhoog gaan met de tribunes.

Dat is nu in de voorlopige schetsen van een gebiedsontwikkeling ingetekend op basis van capaciteit, niet hoe het eruit komt te zien want dat komt later. Over deze gewenste capaciteit moeten allerlei berekeningen worden gemaakt en of dat het past in de beoogde gebiedsontwikkeling. Dit vindt dan ook gefaseerd plaats met steeds de vraag of dit past in het totale gebied. Dat laatste is belangrijk want anders gaan we daar nooit toestemming voor krijgen. Het moet meerwaarde creëren voor de GR die op zoek is naar woningen en op deze manier en termijn zouden we dat dan kunnen realiseren.  Wij hebben de intentie om daar binnen twee jaar concreter over te zijn.

Een enorme gebiedsontwikkeling waar partijen elkaar nodig zullen hebben en versterken? 

ML – We moeten niet denken dat we er even een ringetje op zetten, er zal gekeken moeten worden naar de impact en toekomst van dit gebied. De Gemeente Rotterdam heeft zijn focus op dit gebied en een belangrijk signaal was de aankondiging dat hier een NS station (bijna) ‘voor de deur’ gaat komen. In de plannen van de GR staat dat er duizenden woningen moeten komen en in die plannen zit Sparta aan tafel. Als Rotterdam gaat groeien zoals de modellen aangeven dan zal het Sparta stadion echt te klein worden.

Je geeft aan dat het stadion omhoog zal gaan. Dat houdt in dat de grachten blijven bestaan?

ML – Ik heb vele modellen voorbij zien komen waarbij stoelen in de gracht zijn ingetekend. Wij hebben daar met een aantal architecten over gediscussieerd. Naar beneden wordt heel lastig omdat al onze faciliteiten voor supporters zoals toiletten en horecapunten in die grachten zitten en dan heb je ook nog eens te maken met zichtlijnen en de dakconstructie. 

We hebben ook gekeken naar toegangstrappen aan de zijkant en een corridor waar je dan onderdoor zou moeten kunnen lopen maar die is te laag. Eventueel de doorgangen verlagen is onmogelijk met de grondwaterstand en bestaande funderingen van het stadion. 

Als we over twee jaar wel concreter kunnen zijn (zie de tekst hierboven over het consortium, red. ITWM)  betekent dat we in de tussentijd wel op zoek gaan naar extra capaciteit. Dan zou een tijdelijke uitbreiding in de gracht(en) een mogelijkheid zijn en dan bijvoorbeeld alleen recht onder de middelste vakken (13 en 14) achter het doel bij de DN maar niet over de hele zijde. 

De compactheid van het stadion maakt het complex uitbreiding te realiseren, wat vond je van het plan 2 hoeken dicht te bouwen en/of de hoekgaten fors te verkleinen zodat ook daar tribuneplaatsen kunnen verrijzen ?

ML – Lastig punt, bij hoeken dichtbouwen is dat de vluchtwegen dan minder worden en partijen, waaronder de brandweer, een dergelijk plan zullen afkeuren. Het idee om hoeken verder naar beneden te bouwen vonden we zonder meer een interessante en hebben we bekeken. Alleen wegen de kosten daarvan niet op tegen de winst van een paar stoeltjes erbij. We blijven zeker kijken naar waar extra stoelen kunnen worden gecreëerd. Veiligheid daarbij is een heel belangrijk onderdeel. We gaan echter geen gekunstelde dingen doen, want Sparta draagt een verantwoordelijkheid inzake de veiligheid of vluchtwegen. Dat mag nooit in het geding komen.

Morgen deel II van het interview

Abonneer
Abonneren op
24 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedback
Bekijk alle reacties