Veel spelers van de Sparta jeugdopleiding zijn doorgestroomd naar de A-selectie van Sparta Rotterdam of andere betaald-voetbalclubs in binnen- en buitenland. Hard werken, respect voor Spartanen en tegenstanders, samenwerken met- en voor elkaar en zelfontwikkeling staan centraal in de opleiding van de jeugd. Naast de sportieve prestaties worden ook de studieprestaties begeleid.

Studiemogelijkheden jeugdopleiding

Er zijn een aantal verplichte studiemomenten en diverse lokalen om ervoor te zorgen dat de spelers optimaal begeleid worden in hun schoolprestaties. Zo is er een stiltelokaal, een uitleglokaal en een computerlokaal waar de spelers zelfstandig of onder begeleiding van aanwezige docenten kunnen werken aan opdrachten die ze vanuit school hebben meegekregen. Er is altijd een docent aanwezig die uitleg kan geven over de lesstof. Het stiltelokaal is een plek waar geconcentreerd en zelfstandig gewerkt wordt. In het computerlokaal staan computers die gebruikt worden voor schoolopdrachten. Zo hoeven de Spartanen zich geen zorgen te maken over internet providers of een goede verbinding.

Studeren op eigen manier

De club investeert veel in de jeugdopleiding, waardoor deze meer dan eens ter discussie heeft gestaan. Het voordeel voor de spelers is dat de kwaliteit van de opleiding hoog is. Er is genoeg ruimte voor de talenten om op hun eigen manier te studeren. Voor de verschillende selecties gelden verschillende regels. Zo werken de selecties van O13 en O14 verplicht een uur aan school op dinsdag en drie uur op donderdag. De O15 en O16 werken zowel op dinsdag als donderdag verplicht drie uur aan schoolopdrachten. Om de profdagen op de club zo vakkundig mogelijk in te richten, maken deze verplichte uren onderdeel uit van de profdagen. De studie van de jeugdige Spartanen wordt erg serieus genomen. Er wordt dan ook genoeg tijd en ruimte ingepland om aan school te werken.

Eigen school

Het is niet zo dat de topsporter in de Sparta jeugdopleiding ook bij Sparta op school zit. De spelers kiezen zoals ieder ander van hun leeftijd een eigen middelbare school. Hier volgens ze ook op de rest van de dagen hun opleiding. Er verandert dus niet veel aan de leefomgeving van de spelers nadat ze de stap maken naar de jeugdopleiding. Daarnaast is er genoeg contact tussen de middelbare scholen en de studiebegeleiders van Sparta Rotterdam. Hierdoor is de club altijd op de hoogte van de stand van zaken. Zo weet Sparta van gedrag en resultaten op school en eventuele roosterwijzigingen. De spelers hebben hier ook hun eigen verantwoordelijkheden in. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van hun studiebegeleiders over resultaten en de algemene gang van zaken op school. Tijdens periodes met veel proefwerken of examens is er specifieke examenbegeleiding voor de jeugdspelers. Vallen de schoolprestaties tegen? Dan werken studiebegeleiders, Sparta en de ouders samen om zo adequaat mogelijk te kunnen ingrijpen.

Voor de enthousiaste voetbalkids die extra willen trainen nu er geen wedstrijden zijn, organiseert Sparta de Sparta Masterclasses.