Nieuw Terbregge

In de recente uitgave van Kasteelnieuws heb ik de Sparta supporters bijgepraat over de stand in zake de soapserie over het wel/niet promoveren van R.V.&A.V. Sparta tot medio april 2020. In de laatste vier, vijf weken is er voor en achter de schermen veel gebeurd. Daarom op veler verzoek het vervolg op ITWM.

Laat ik beginnen met een korte samenvatting. Op d.d. 31 maart jl. heeft de KNVB de amateurclubs overvallen met het bericht dat alle competities formeel vervallen werden verklaard en dat er niemand mocht promoveren of degraderen. Houdt dit goed in gedachten voor de logica in dit soapverhaal.

Vervolgens werd het d.d. 9 april 2020, de dag waarop de KNVB via dagblad De Stentor, bekend maakte dat er ondanks het besluit van d.d. 31 maart toch clubs mochten promoveren. De KNVB had nu bedacht dat de clubs dan maar zelf promotie moesten aanvragen.

Dit is in strijdt met zowel de ‘regeling promotie & degradatie’ zoals die in september 2019 is geaccordeerd door alle clubs als met het besluit van d.d.31 maart 2020. Het verhaal werd nu dat ‘clubs die in hun belangen geschaad waren’ alsnog mochten promoveren. Dat zijn alle koplopers van de afdelingen per d.d. 31 maart 2020.

Inmiddels was de deadline van Kasteelnieuws gepasseerd maar de soapserie ging door. Net als veel andere verenigingen deed ook de R.V.&A.V. Sparta een schriftelijk verzoek voor de promotie. Reglementair hoefde dat feitelijk niet eens want voor de koploper in de 2e klasse D geldt formeel een plicht om te promoveren. Er is reglementair gezien geen sprake van een keuzemogelijkheid.

Vervolgens kwam de KNVB op d.d. 20 mei jl. weer met een andere regeling op de proppen. Nu werd via een Kafka-systeem een regeling opgetuigd waarbij gebruik werd gemaakt van het gemiddeld per wedstrijd behaalde punten. Waar halen ze dit gemiddelde vandaan? Uit de wedstrijden gespeeld tot d.d. 31 maart 2020.

Dezelfde wedstrijden die door de KNVB nog geen twee maanden eerder vervallen zijn verklaard. Ter duiding: Er mocht op grond van de vervallen wedstrijden geen kampioen worden aangewezen edoch er mogen op grond van een gemiddelde behaald in dezelfde competitie wel clubs promoveren volgens de KNVB. Kunt u de verhaallijn nog volgen?

Hiermee bleek deze bizarre soapserie niet afgelopen. Er kwam nog wat achteraan. Op d.d. 26 mei jl. kwamen er vroeg in de ochtend via internet en de app berichten binnen over clubs aan wie door de KNVB promotie was verstrekt. De R.V.&A.V. Sparta hoorde lange tijd niets. Uiteindelijk kwam het bericht binnen dat de aanvraag van R.V.&A.V. Sparta door de KNVB definitief werd afgewezen.

Inmiddels zijn er in de wandelgangen al meerdere berichten over onregelmatigheden bij deze regeling. Er zouden clubs ten onrechte gepromoveerd zijn terwijl andere clubs er recht op hadden. Het bestuur van de R.V.&A.V. Sparta laat het er verder bij.

Een ieder weet dat de R.V.&A.V. Sparta tot d.d. 31 maart 2020 een goed seizoen heeft gedraaid. Nu is gekozen om dit niet te belonen gaat de R.V.&A.V. Sparta met opgeheven hoofd beginnen aan het nieuwe seizoen in de 2e klasse. Het seizoen 2019-2020 gaat de archieven in met R.V.&A.V. Sparta als nummer 1 in de stand.

Rene Schouten

Abonneer
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties