Afgelopen maandag was er een forumavond met Laros, Van Stee en Fraser. Het werd op diverse punten een interessante avond. Vandaag zetten we nog even wat punten op een rij over o.a. de Sparta financiën, het sportieve beleid en de uitbreiding van het stadion.

Supporters laten het afweten

Om maar eens af te trappen: de complimenten aan Laros, Van Stee en Fraser die een paar uur van hun vrije avond opofferden om met supporters in gesprek te gaan. Ze deden dat op geen enkel front zeer terughoudend en op diverse fronten redelijk openhartig. Het was zeker geen eenrichtingsverkeer. Supporters konden uitgebreid vragen stellen en de supporters die er waren deden dat ook. Uitstekend en het dus een interessante en geslaagde avond. Maar helaas kwamen er maar slechts 40 supporters opdagen. Veel supporters hebben nogal een grote mond op ITWM, op social media, in de kroeg of in het stadion. Maar als er dan face-to-face een mogelijkheid is om in gesprek te gaan met de top van de club is een opkomst van 40 man ronduit beschamend te noemen.

Toch een succes

De lage opkomst ging niet ten koste van de kwaliteit van de avond. De 3 mannen namens Sparta leken er wel zin in te hebben en ook de supporters die wel gekomen waren, hadden er zin in. De supportersvereniging (complimenten voor het organiseren) had 9 thema’s uitgekozen die zorgden voor een enigszins gestructureerde opbouw van de avond.

Positief nieuws over de financiën

Laros wilde wel wat fabeltjes uit de wereld hebben over de kosten van de winterstop 2017/2018 als het om de financiën ging. Die winterstop heeft ons circa 7,5 ton gekost (3 trainers en 6 spelers). Ok, er ging een paar spelers weg. Dat noemde Laros dan weer niet, maar dat waren natuurlijk allemaal wel spelers met een laag salaris. Per saldo 7,5 ton; het was goed te ‘behappen’ voor Sparta. Laros gaf ook overigens ook aan dat we vorig seizoen vanaf het begin van het seizoen gewoon een zeer concurrerend spelersbudget hadden met behoorlijk wat clubs die boven ons geëindigd zijn; hoger ook dan diverse clubs die boven ons geëindigd zijn. Maar uiteindelijk is het geld gewoon niet goed genoeg besteed.

Door de verkoop van o.a. Dumfries en Van Drongelen heeft Sparta, ondanks de winterstop uitgaven, een positief financieel jaar gedraaid vorig seizoen van iets minder dan 3 miljoen euro en het eigen vermogen lag aan het einde van het seizoen zo rond de 3,5 miljoen in de plus. De jaarrekening /017/2018 gaat nog volgen, maar zal er financieel dus goed uit zien. We weten allemaal dat daar nog een mooi bedrag van Strootman bij gaat komen dit seizoen. Financieel hoeven we ons de komende 2 seizoenen dus echt geen zorgen te maken. In de eerste divisie draait Sparta wel flink verlies op de reguliere begroting, dus het eigen vermogen zal gaan slinken. Het tekort in de eerste divisie zal circa 1,5 miljoen per jaar zijn, maar Sparta verwacht dus wel (als er niet gepromoveerd wordt) een aantal jaar een top (spelers)budget voor eerste divisie begrippen te kunnen hebben.

Sparta heeft dus genoeg geld in de eerste divisie om om de promotieplekken mee te draaien en in de eredivisie (zeker na uitbreiding van het stadion) om in de middenmoot mee te draaien, zo was de boodschap van Laros. Alleen…..wat doe je met het geld, dat is misschien wel belangrijker dan het hebben.

Uitbreiding van het stadion

Dit agendapunt werd er door voorzitter Ad Borstlap relatief snel doorheen gejaagd. Enkele kritische vragenstellers in de zaal kregen de microfoon niet van Peter van der Zwan, die een beetje coördineerde wie er aan het woord kwam. Toeval misschien, of misschien had Sparta dit verzocht. In ieder geval was er te weinig diepgang voor dit onderwerp, waardoor het wat bleef ‘zweven’ en enkele cruciale punten onduidelijk blijven.

Zo is de financiering nog helemaal niet rond (zo gaf Laros aan), maar hij gaat wel uit van een forse stijging van het spelersbudget bij uitbreiding van het stadion. De business case is er nog niet (helemaal), maar wel wordt al uitgaan van een hoger spelersbudget. Hoeveel dan wel en of we Laros daar ook op kunnen afrekenen? En welk risico loopt Sparta als de inkomsten niet hoger worden? En als we degraderen, zijn de extra jaarlijks lasten dan nog te behappen? En is de stadionuitbreiding nu eigenlijk pas aan de orde na promotie, of is het mogelijk dat we gaan verbouwen in de eerste divisie? Kunnen we al wat schetsen te zien krijgen? Het kwam niet aan de orde. Wel gaf Laros aan dat Sparta aan het einde van 2018 waarschijnlijk met meer informatie naar buiten zal treden.

Laros had verder een zeer positieve uitleg over de tekeningen, die vorige week ook in de Welstandscommissie besproken zouden worden, zo hebben we overal kunnen lezen. Maar vreemd genoeg is het agendapunt op het laatste moment vervallen. Dat laatste werd niet verteld door Laros, maar daar wordt u als lezer van deze site bij deze even over geïnformeerd. We hadden wel even willen vragen waarom het agendapunt is vervallen, maar die vraag kon niet gesteld worden, omdat de microfoon toeging naar iemand die iets over pisbakken wilde vragen.

Sparta probeert meer zeggenschap te krijgen over de diverse ruimtes onder de tribunes, zo werd duidelijk. Prima. Interessante vragen voor enkele supporters zijn dan, hoe zit het dan met het supportershome en de Kasteelheertjes? Afijn, kwam niet aan de orde.

ITWM zal volgende week Sparta eens een mail sturen, met het verzoek tot iets meer openheid. Deze donderdagavond zit het bestuur van de SV met Sparta om de tafel over de stadionplannen. Wie weet, komt er meer naar voren en wil Sparta of de SV dan wel wat extra’s kwijt. Supporters zijn betrokken bij de club. Het is toch een beetje ons ‘voetbalhuis’. Ons Kasteel. Een beetje meer (visuele) info kan geen kwaad.

Werd er dan niets verteld over het nieuwe stadion? Zeker wel! Want hierboven dan een aantal punten die niet behandeld werden, op zich was Laros ook hier wel redelijk openhartig. Het hoofdgebouw komt meer richting het voorplein. Er komt dus een nieuwe ‘schil’ voor het hoofdgebouw, met meer faciliteiten voor sponsoren. De ‘gewone’ tribunes gaan 2 of 3 rijen naar beneden. Er komt een soort van tussenplateau (waarschijnlijk) waar je kan staan. Laros deed het overigens voor, alsof hij een voorstelling gaf. Manfred, had toch een plaatje -een visual, in Laros termen- meegenomen! Hadden wij leuk gevonden als supporters. Nu was je even een acteur in theater De Schicht. Bij gebrek aan een echte ‘visual’ was er nu namelijk een bewegende Laros-visual, die de uitbreiding van een tribune uitbeelde. Je kan het je een beetje voorstellen. Of misschien ook wel niet. Wij zijn in ieder geval van mening dat Laros meer talent heeft voor financiën, dan voor het theater. Hijzelf waarschijnlijk ook.

Oh ja, en betere pisbakken. Het kwam een paar keer langs. Pisbakken en andersoortige toiletvoorzieningen. Dat wordt allemaal beter. Laros weigerde een pisbak uit te beelden, wat op zichzelf eenvoudiger is dan het uitbeelden van een tribune uitbreiding, maar mensen begrepen wat er bedoeld werd. Overigens schijnen ook de damestoiletten niet te voldoende aan de standaarden van 2018, maar eerlijk gezegd is uw verslaggever van dienst op Het Kasteel nog nooit in een damestoilet geweest.

Wat waarschijnlijk niet beter wordt is het dak. 2 of 3 rijen naar beneden, dat vraagt om dakverlenging. Men kijkt ernaar, rekent het e.e.a. uit, maar rekent u er maar niet op. Kost natuurlijk ook weer extra geld. Natte zitplekjes dus, als het regent. Verwarming op alle tribunes? Een vraag die vanaf november weer gesteld gaat worden, maar tijdens de forumavond werd deze vraag niet gesteld.

Oh ja, de catering doet het volgens allerlei enquêtes goed in vergelijking tot andere clubs, maar in het uitgebreide stadion wordt het nog beter. Wij van ITWM zouden het predikaat goed niet durven plakken op de huidige catering, maar een verschil van inzicht moet kunnen.

VAR en KNVB en zo

Het was aardig om te zien hoe Fraser, Van Stee en Laros zich oprecht woedend toonden over de houding van de KNVB aangaande het afgelopen interlandweekend. Er vielen woorden die we hier niet gaan herhalen. Dat heeft dan ook geen nut, maar het was hier en daar lekker Rotterdams. Sparta stuurt een brief naar de KNVB met standpunten en gaat zo proberen toch nog iets te forceren richting de volgende interlandweekenden. Fraser heeft met Konterman gebeld. Of het allemaal nut gaat hebben? Het is te hopen, maar niet te verwachten.

Over een mogelijke competitieverkleining van de eredivisie van 18 naar 16 clubs, daarover maakt Sparta zich zorgen, ook al spelen we nu dan een divisie lager. Sparta – en verrassend genoeg ook Twente – waren volgens Laros 2 van de grote voorvechters van het behoud van 18 clubs. Er zijn nog genoeg andere clubs die ook nog tegen zijn, maar de druk op kleinere clubs is groot. Nu kunnen natuurlijk Fortuna, Emmen en De Graafschap hierover meestemmen. Het is te hopen dat zij de 18-clubs-rug recht houden.

Supporters waren nogal kritisch over hoe Sparta zich op had gesteld ten opzichte van de KNVB. Laros had goede uitleggen waarom Sparta niet in hoger beroep was gegaan tegenover Kramer en Chabot. De uitleg was langer, maar het kwam er op neer dat Chabot toch al rust nodig had en dat de kans op een hogere straf er ook in had gezeten. En bij Kramer was het zo dat Kramer verklaarde dat hij het hoofd van de Vitesse-speler wel gezien had voordat hij hem raakte. Met deze verklaring kon Sparta niet meer verdedigen dat het niet bewust was en was het volgens de kenners kansloos om de strijd aan te gaan. Ten zij iedereen zou gaan liegen, maar dat vond iedereen te ver gaan.


Ajax wil wel meebetalen aan een kunstgraspot (die er toch niet gaat komen)

Mooie woorden van Fraser over waarom hij bij Sparta terugkeerde. Sentiment. Goed gevoel bij de club. Goed gevoel bij Rotterdam. Fraser ziet liever echt gras, maar Sparta lijkt voorlopig niet terug te keren op echt gras. In de eerste divisie in ieder geval niet. Het kost geld en in de eerste divisie zou dat een te grote hap nemen uit het spelersbudget. In de eredivisie zou de terugkeer naar gras weleens een feit kunnen worden. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar als we de heren zo beluisterden kan in een uitgebreid eredivisiestadion er wel weer eens een modderpoel te bewonderen zijn. Lekker toch!?

Ajax lijkt 1 van de weinige grote clubs die serieus werk wil maken van een eredivisie zonder kunstgras. Ajax is bereid hiervoor extra te betalen, zo kwam in eredivisievergadering naar voren, aldus Laros. Een stukje solidariteit in ruil voor echt gras. Andere grote clubs blijkbaar niet. Laros noemde geen namen, maar clubs als Feyenoord en PSV willen dus wel een onevenredig groot deel van de TV gelden, maar willen daar niets van afstaan voor een kunstgras – afschaf – pot. Laros gaf aan dat de belangen ook steeds anders zijn. Een club als Heracles is bijvoorbeeld een keiharde voorvechter van kunstgras. Laros ziet een eredivisie zonder kunstgras er dan ook niet snel komen. Als Sparta promoveert gaat het daarin eigen afwegingen maken. Overigens lijkt het er ook op dat er hogere opleidingsvergoedingen gaan komen. Ook hier is Ajax de club die een stukje redelijkheid schijnt te prediken en wel meer vergoedingen aan kleinere clubs wil betalen. Toch opmerkelijk, al is Ajax natuurlijk ook wel weer een club die links en rechts spelers wegkaapt. Maar ok, hogere opleidingsvergoedingen; daar wordt Sparta nooit slechter van.

Sportief

Fraser gaf een aardige uitleg hoe hij kijkt naar het voetbal. Hij leest veel over het systeem, maar hij vindt dat Sparta 5-3-2 moet kunnen spelen, dat in de praktijk ook 3-5-2 of 3-3-4 is. Ook kan je in een wedstrijd schakelen naar 4-3-3. Fraser meent dat in het moderne voetbal niet meer gedacht moet worden in vaste systemen, maar dat het allemaal veel dynamischer is en dat ‘we’ daar in Nederland in achterlopen.

In de jeugdopleiding blijft Sparta wel voorlopig als basissysteem 4-3-3 voetballen, omdat dit volgens Van Stee een goed systeem is waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. Maar er wordt af en toe geëxperimenteerd met andere systemen.

Er werden diverse vragen gesteld over de spelers die Fraser wel of niet had opgesteld, over inviduele spelers, over of Fraser niet wat aantrekkelijker wil voetballen (“ja, dat willen we zeker, maar niet ten koste van het resultaat, maar ik hoop nog wel dat we het publiek iets meer gaan vermaken”, aldus Fraser). Over Dervisoglu was Fraser erg positief. “Een zeer groot talent” en “Ik ben fan van Halil”. Maar Fraser stelt de 11 op waarvan hij denkt dat de kans op winst het groot is. Soms kan een groot talent dan even buiten de boot vallen. Maar Dervisoglu komt er wel, aldus Fraser, die sowieso positief was over de selectie die Van Stee heeft samen gesteld. Het was aardig om Fraser even rustig te horen praten in relatieve openheid.

Van Stee op zijn beurt had een duidelijk visie op de jeugdopleiding, die hij van groot belang vindt voor Sparta. Hij vindt dat Sparta moet streven om tot de top 6 van jeugdopleidingen in Nederland te behoren.

Van Stee wil bij Sparta met zoveel mogelijk Nederlandse spelers werken Dan kan er best eens ‘een Pool’ tussen zitten of meerdere buitenlanders die al ervaring in Nederland hebben op gedaan. Maar 10 buitenlanders in de selectie gaat niet gebeuren, zolang Van Stee er is.

Tussendoor even Verrips. Die wilde de garantie dat hij eerste keeper bij Sparta werd en anders wilde hij weg naar Mechelen. Fraser wilde hem die garantie niet geven. Sparta kon een zeer mooi bedrag voor Verrips krijgen. Daarom maar uit elkaar gegaan. Verrips wilde weg, Sparta kon het juiste bedrag krijgen, dan loopt het zo.

Oh ja, nog een belofte: dubbelfuncties zoals Vloet en Pastoor hadden gaan er ook niet meer komen zolang dit bestuur er zit.

Sparta en de R.V. en A.V.

Best interessant: er is ook een architect bezig met het complex op Terbregge. Waarom precies werd niet duidelijk, maar wellicht dat het te maken heeft met de verschuivingen die plaats gaan vinden als Sparta op echt gras zou gaan voetballen. Want als dat zou gebeuren, dan vindt Fraser dat er een goed professioneel trainingscomplex moet komen. En Van Stee heeft zo zijn gedachten bij een topcomplex voor de jeugd. Dat is toekomstmuziek.

Sparta kijkt verder naar het weer ‘1 club maken’ van de BVO en de amateurtak. Met name Van Stee is hier erg enthousiast over, maar er ligt ook een concreet voorstel van het bestuur van de BVO bij de R.V. en A.V., waar de amateurs blijkbaar kritisch over zijn. Maar Van Stee steunt het bestuur van de BVO tak en vindt dat de amateurs dit geweldige voorstel echt moeten accepteren. We gaan het zien. Wellicht wordt de Sparta voetbaltak weer 1 grotere familie.

Tot slot

Er werden nog veel meer opmerkingen geplaatst. Was je erbij en mis je wat? Zet het gerust in de reacties. Maar het verslag is wel lang genoeg zo. Het zou zeer aan te bevelen zijn om volgend seizoen weer zo’n forumavond te hebben. Misschien nog net iets strakker in de opzet, met iets meer aandacht voor de ‘grotere onderwerpen’ wellicht, maar ach, dat is mugge(n?)ziften. Laros, Van Stee, Fraser en de SV verdienen een compliment en het is mooi dat zoiets bij onze club kan. Na afloop werd er nog even wat gedronken en gepraat tussen supporters onderling, maar ook tussen individuele supporters en de drie mannen. Typisch Sparta. Mooi dat het kan.

De redactie van ITWM hoopt dus van harte dat het volgend jaar weer georganiseerd wordt. We zouden bijna aan Sparta willen vragen: geef ‘ons’ als supporters een herkansing. Want met de openheid van Laros, Fraser en Van Stee was helemaal niets mis. Maar het aantal supporters dat aanwezig was, dat was net zo beschamend als de gemiddelde pisbak in het Sparta stadion.

Abonneer
Abonneren op
1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedback
Bekijk alle reacties