Zaterdag 10 Juni 2017 - 08:19

SV maakt statement dubbelfunctie Pastoor

Moet Alex Pastoor het trainerschap blijven combineren met zijn werk als technisch directeur? En is het verantwoord dat het one tier board van Sparta al meer dan een jaar geen bestuurslid technische zaken heeft? Net als veel Spartanen vindt de supportersvereniging van niet. Zij maakten een - wat ITWM betreft zeer terecht - 'statement van betrokkenheid'.

Het 'statement van betrokkenheid' werd afgegeven in een mail van SV-voorzitter Ad Borstlap aan Sparta-directeur Manfred Laros. De tekst van de mail luidt als volgt:

Beste Manfred,

Gisteravond tijdens ons bestuurlijk SV-overleg werd uiteraard ook gesproken over de gelukkige afloop van dit seizoen, waarbij rechtstreekse handhaving uiteindelijk toch werd gerealiseerd. Echter, een van de pijnpunten die ons zorgen baart is de huidige constructie van het technisch beleid, dat volledig in handen ligt van één man. Ik ga hier niet in detail treden over alle risico’s en nadelen van deze situatie, want dat hebben vele anderen al voor ons gedaan. Niettemin hebben ook wij gemeend een ’statement van betrokkenheid’ te moeten afgeven, daar onze zorg door veel supporters wordt gedeeld. Laat duidelijk zijn dat niemand binnen de SV enig probleem heeft met Alex Pastoor als trainer/coach, maar wél met zijn huidige dubbelfunctie. Wij hebben het volste vertrouwen in het gevoerde beleid van de OTB, en gaan er daarom vanuit dat zij op korte termijn met nieuws zal komen wat betreft ontwikkelingen op het terrein van Technische Zaken bij Sparta Rotterdam. Ik wens je een fijne vakantie!

Namens Bestuur SV:

met rood-witte groet,

Ad Borstlap, vz.Share |
comments powered by Disqus